Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-16

Tillnyktring om feminismen


De allra mest radikala feministerna bakom Gudrun Schyman, kan i själva verket vara kvinnornas främsta fiender. Thomas Idergard har en utmärkt artikel i SvD om vad som egentligen är motorn bakom kvinnors alltmer jämlika ställning i samhället:

För mig är det uppenbart att den västerländska civilisationens historia - den liberala och kapitalistiska världsordningen - är historien om hur de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män har fått ge vika för skillnader som skapas genom att människors fria val leder till olika utfall. Naturen har fått ge vika för upplysningen och kulturen. De för feministerna så förhatliga "samhällsstrukturerna" är i den kapitalistiska västvärlden den bästa jämställaren [...]

Att vårdyrken betalas för dåligt beror på offentliga monopol - som de flesta "feminister" för övrigt försvarar. Att kvinnor misshandlas utan att de ansvariga straffas beror på för mesiga lagar mot misshandel och för lite polisresurser. Inte på en patriarkal konspiration.

Läs hela artikeln och missa inte heller Pernilla Ströms utomordentliga perspektiv i Smedjan:

När en rad olika feminismer börjar slåss inbördes om vem som är mest feministisk, mest genuskorrekt, är det lätt att påminnas om hur det gick med en annan överideologi, för 30 år sedan. Det lär gå med feminismen som med vänstern, som först skaffade sig problemformuleringsprivilegiet, därefter förökade sig genom delning och slutligen sönderföll helt.

När Gudrun Schyman nu vill bilda ett feministiskt parti, trots att så gott som samtliga partier bekänner sig till feminismen, trots att feminismen har fått ett sådant grepp om både tanken och makten, då är de nya partibildningarna inte ett tecken på feminismens seger. Det är ett varsel om dess kommande undergång.


Troligen helt rätt. Precis som k:et i det nu borttynande Vänsterpartiet på sin tid blev en belastning, menar proponenterna bakom Schymans kommande politiska sammanslutning att ett namn som "Feministpartiet" kan skrämma bort väljare. Så nu ramlar förslagen på ett alternativt partinamn in.