Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-12-01

It's time for a Kofi break


Norm Coleman som bl.a. är ordförande i den amerikanska senatens utredningskommitté bestående av representanter för både Republikaner och Demokrater har under de senaste sju månaderna utrett affärerna kring FN:s Olja-för-Mat-program. Han skriver nu i Wall Street Journal om kommitténs fynd och rekommendationer.

Han konstaterar att den största korruptionsskandalen i FN:s historia pågick under Annans tid som generalsekreterare, och att dess fulla omfattning inte kommer att kunna bli känd så länge som Annan sitter kvar.
Kommittén som nu presenterar sina slutsatser har bevis för att Saddam kunde samla in 21 miljarder dollar genom missbruk av programmet samt att genom mutor lyckades få länder som Frankrike, Ryssland, enskilda företag och högt uppsatta personer i FN att hjälpa honom att utnyttja programmet. Bevis samlas som visar att Saddam betalade uppåt miljontals dollar till terrorism. FN:s chef för Olja-för-Mat-programmet Benon Sevan mutades och fick oljetillgångar värda miljontals dollar, enligt bevis som hittats i Iraks oljeministerium. Kofi Annans son ljög och dolde att han fick upp till 30 000 dollar om året från ett företag som var satt att övervaka Iraks import under sanktionerna. Han hade jobbat för företaget tills 1998 men betalningarna fortsatte enligt en ”icke-konkurrensklausul” tills februari 2003. Kofi Annan är nu ”besviken” på sin son, men det finns anledning att tro att Annan inte var helt ovetande om hur det låg till.

Den egna utredning som Annan har inlett under ledning av Paul Volcker är underställd censur från Annan, som själv får välja vilka delar som offentliggörs, om alls några. Om korruption av den här storleksordningen skulle ha uppdagats i vilken annan legitim organisation som helst hade dess ordförande fått avgå för länge sedan. Norm Coleman kommer till slutsatsen att det nu är dags för Kofi Annan att ställa sin plats till förfogande.


Jag instämmer, och hoppas också att Volckers utredning blir offentlig i sin helhet. När Annan har avgått hoppas jag att tillfället tas i akt för att i grunden reformera FN, dess medlemsskapsregler samt att en revidering görs av dess stadgar avseende (preventiv) intervention i terrorstater som utgör ett alarmerande hot eller där humanitära katastrofer tillåts pågå (ex. Sudan). Jag är tveksam till att
en panel (länk till Washington Post. Login: min mailadress - Lösenord: alicio) som utsetts av Annan just nu tittar på dessa frågor. Allt har sin tid och nu bör det, precis som Coleman skrev, handla om att ställa alla som bär ansvar för korruptionen i FN till svars.