Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-11-24

Skillnaden mellan teori och praktik


Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet klarar inte ekonomin. Budgeten har överskridits med 50 miljoner.

De enda ledtrådar som finns till problemen är att institutionen gjorde en flytt till nya, dyrare lokaler, att personalen under fem år har ökat med upp till 40 procent samtidigt som elevantalet minskat samt att personalen har åkt på långväga och kostsamma studieresor. Så grunden till svårigheterna är fortfarande en gåta:

Ledningens larmsiffror har mötts med misstro från både facket Saco och flera av institutionens lärare. Därför ska siffrorna granskas av revisionsfirman Öhrlings.

Hade det inte varit bättre att låta institutionens elever få försöka sig på en analys?