Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-10-18

Pro-republikanska bloggar ifrågasätter positiva resultat


Bland troliga röstare leder George W. Bush med 52% mot 44% för John Kerry i popularitet, vilket tyder på en ökande klyfta från den förra opinionsmätningen (49% mot 46% från den 10 oktober).

Många pro-republikanska bloggar tror dock inte på det för dem positiva resultatet.