Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-10-24

När språk-konformismen går till överdrift


En medlem i det franska regeringspartiet UMP kritiserade häromdagen en rapport som rekommenderade att undervisningen i det engelska språket i franska skolor måste bli obligatorisk redan i unga år. Jacques Myard föreslog att man skulle göra undervisning i arabiska obligatorisk i skolorna istället, eftersom det språket blir allt mer utbrett i Frankrike.

Och nu verkar kriget mot det svenska språket ha inletts. Lennart Frantzell undrar i bloggen Det Progressiva USA varför Sverige inte överger svenskan och inför engelskan som Sveriges officiella språk:

En sådan övergång skulle ge Sverige ett antal ekonomiska förmåner. Man skulle t.ex. kunna locka till sig engelsktalande ingenjörer och vetenskapsmän på ett helt annat sätt än idag. Studenter skulle inte behöva kasta bort viktig studietid på att lära sig engelskan som ett främmande språk utan skulle kunna helt fokusera på de fackkunskaper de idag mer och mer behöver för att hävda sig i den internationella konkurrensen.

UPPDATERING 25/10 kl. 17.35

I tidningen Metro förespråkar även Johan Staël von Holstein, som jag har haft nöjet att träffa, att vi borde "lägga ned svenska språket helt och hållet och helt ersätta det med engelskan".

Sanslöst.