Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-10-26

Myten om de osäkra väljarna


John Podhoretz har en mycket intressant artikel i New York Post om myterna kring hur de osäkra väljarna beter sig under valupptaktens sista vecka.

Han studerar de senaste 68 årens Gallup-undersökningar — både den sista och näst sista innan själva valet — och konstaterar att John Kerry "inte kan vinna", eftersom antalet osäkra väljare som skulle besluta sig för att rösta på Kerry under de sista dagarna inte kommer att räcka om man ska lita till beteendeundersökningar och tidigare valstatistik.