Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-09

Var femte tysk vill ha tillbaka Berlinmuren


På frågan "Vill Du ha tillbaka Berlinmuren?" svarar hela 24% av de som tidigare var västtyskar "ja". Inte oväntat är andelen lägre bland de forna östtyskarna: 12% svarar jakande.

Av den totala befolkningen svarar 21% att de vill att muren byggs upp igen.

På uppdrag av det tyska magasinet "Stern" har institutet Forsa försökt att analysera tyskarnas inställning till Återföreningen för 15 år sedan. 31% av östtyskarna anser att Tysklands ekonomiska stöd till det f.d. DDR har varit "för lågt", medan ungefär samma andel av västtyskarna (37%) tycker att det har varit "för högt". En majoritet på båda sidor anser dock att det har varit lagom. Motsvarande 11 biljoner kronor har betalats ut sedan 1990.

En majoritet på 57% av östtyskarna tycker att deras personliga situation "har förbättrats" sedan tiden före murens fall, och nästan samma andel västtyskar anser att Återföreningen inte har påverkat deras personliga finanser alls. Däremot är endast 27% av östtyskarna nöjda "med det nuvarande politiska systemet" medan en stor minoritet (!) på 41% är nöjda i väst.

Undersökningen sägs visa ett visst missnöje med Gerhard Schröders arbetsmarknadsreformer som slår hårdast i Öst, där arbetslösheten är proportionellt större.

Artikeln i Stern (på tyska). Referat hos TV5 (på franska).
Översätt till engelska genom att klistra in valfri länk ovan i Altavistas översättningstjänst.