Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-29

"Syna Vänsterpartiet"


Kristianstadsbladet uppmanar idag till fortsatt genomlysning av Vänsterpartiets motbjudande historiska bagage och alltmer brunfärgade politik idag, efter gårdagens Uppdrag Granskning (se programmet här) i Sveriges Television.
Uppgifter om medlöperi och underdånighet gentemot 1900-talets grymma kommunistdiktaturer, dyker upp och fläckar vänsterpartiets, dåvarande vpk, redan skamfilade rykte ytterligare [...]

Att vänsterpartiet har ett sjaskigt förflutet präglat av medlöperi med röda diktaturer och en tidvis fasansfull syn på demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är sedan länge känt. Nu får vi ytterligare detaljer och tidsangivelser som ger en mer fullständig bild. Det är den vänstervridne Janne Josefsson på (s)tatstelevisionen som förmedlar budskapet, så få lär denna gång ifrågasätta budbäraren.