Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-25

Svenska Kyrkan: en plattform för KG


Ärkebiskop KG Hammar har kritiserats hårt för att ha förvandlat den svenska kyrkan till en megafon för sin egen radikala agenda, och för att ha prioriterat spridningen av sina egna politiska åsikter istället för det budskap som han är satt att förmedla. Ett budskap som skall vara inkluderande för alla människor oavsett politisk hemvist.

Han har nu tilllsammans med Ami Lönnroth medförfattat en bok som bl.a. handlar om "hans" tro, och som heter "Jag har inte sanningen, jag söker den". Den har passande nog förlagts av Ordfront.

Som ett led i marknadsföringen av boken intervjuas han nu i
Aftonbladet, där han svarar på frågan: "Hur skiljer du på mannen K G och ärkesbiskopen Hammar?". Hans svar:
– Jag försöker låta mannen K G dominera ärkebiskopen så gott det går.
Det hade vi aldrig trott!