Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-10

"Porta diktaturerna från FN och världspolitiken"


Vice förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Andreas Olofsson argumenterar för att det måste bli ett stopp för diktaturernas inflytande över världspolitiken. Man kan fråga sig hur någon kan ha förtroende för en organisation där Sudan — taktiskt invald av Arabförbundet — sitter i Kommittén för Mänskliga Rättigheter?

"Begränsa diktaturerna i FN":

Det krävs en modern världsordning som gynnar demokrati och respekt för universella mänskliga rättigheter. Det första steget måste vara att avskaffa diktaturstaternas möjlighet till medlemskap i FN:s beslutande organ genom en grundläggande revision av FN-stadgan. Respekt för lagstyre och demokrati, vilket ytterst är kärnan i det FN står för, bör också ställas upp som krav på de stater som gör anspråk på medlemskap i FN:s beslutande organ.

Ett exempel av många på det korrupta inflytandet som folkmordsregimer utövar på världspolitiken är som sagt Sudan, samt Arabförbundets vägran att stödja en internationell intervention för att rädda den svarta ursprungsbefolkningen där. Thomas Haidon, som var rådgivare till FN:s flyktingorgan UNHCR i Khartoum 2003 menar att Arabförbundet — istället för att välja in landet i FN:s Människorättskommitté — borde ha uteslutit Sudan som medlem i Arabförbundet. Det tvekade man ju inte att göra med Egypten, efter fredsavtalet med Israel. Arabförbundet borde också ha varit drivande för att skicka multinationella arabiska trupper till Darfur för att förhindra att katastrofen fördjupas, säger Haidon.

I Frontpage Magazine diskuterar han och andra experter problemet med diktaturernas inflytande i FN, och exemplifierar med Arabförbundets motstånd till internationella hjälpinsatser i Sudan.


2 Comments:

Blogger TT-kritik skrev...

Andreas Olofsson är också en av initiativtagarna till Måndagsrörelsen för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern (http://www.mandagsrorelsen.nu/). Han och andra ungdomspolitiker håller starka och insiktsfulla tal för Mellanösterns frihet på Norrmalmstorg i Stockholm varje måndag kl. 12:00.

2:37 fm  
Blogger Alicio skrev...

Ja, jag tycker att de gör ett beundransvärt jobb. Förhoppningsvis kan man få med sig fler och fler människor för en lovvärd sak: demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern.

3:14 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan