Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-10

Mer om de falska Bush-dokumenten


På internet genomförs nu mängder av tester av äktheten av de dokument som påstås vara skrivna 1972 och 1973, och som ska visa att president George W. Bush blev positivt särbehandlad vid sin militärtjänstgöring i Air National Guard. ABC News ifrågasätter också dokumenten, efter att ha frågat ett 10-tal experter.

Läs
det första inlägget jag skrev i detta ämne natten till idag. Flera jämförelser mellan de påstådda originalen och text skriven i Microsoft Word ger exakt överensstämmelse, och därmed trovärdighet till slutsatsen att det handlar om förfalskningar.

Dan Rather, nyhetsankare på CBS News


Alltmedan CBS vidhåller att dokumenten är äkta, och pro-Demokratiska debattörer på Internet kommer med den ena vilda fantasin efter den andra, så framkommer det allt fler indicier som sannolikt bevisar att dokumenten är falska, bortom allt tvivel. Utöver det jag redovisade tidigare så tillkommer följande problem:

1)
Radavståndet i originaldokumentet är uppmätt till 13 punkter, vilket enligt experter var omöjligt att uppnå med skrivmaskiner. Detta blev möjligt endast när datorer kom.

2)
Radbrytningen görs på exakt samma ställen vid en jämförelse mellan de påstådda originalen och ett Microsoft Word-dokument. Detta trots att automatiskt radbyte (med hela ord) inte fanns på skrivmaskiner, oavsett om de var elektriska eller manuella. För "vagnretur" var man tvungen att dra tillbaka vagnen till vänster manuellt, alternativt trycka på en radbrytningsknapp på de elektriska varianterna. Automatiskt radbyte finns endast i ordbehandlare på dator.

3)
Kerningen är identisk i de båda fallen, trots att kerning inte existerar på skrivmaskiner. Kerning innebär att sammanföra vissa bokstäver för att höja läsbarheten. I exemplen 'fi' och 'Av' står bokstäverna närmare varandra än i andra kombinationer vilket är omöjligt att uppnå med skrivmaskin.

4)
Centrering över flera rader är helt omöjligt att uppnå med skrivmaskin, eftersom den inte i efterhand kan centrera bokstäver som tryckts, allteftersom man fortsätter att skriva. Trots detta är adressraderna i det påstådda originalet perfekt centrerade, och exakt överensstämmande med resultatet i Microsoft Word med auto-centrering.

Att specialtecken (’), superscript (187th), kerning, proportionell separering, radavstånd, radbrytning och perfekt centrering över flera rader finns med i ett dokument skrivet 1972 och 1973 är omöjligt och science fiction!

Tidningarnas Telegrambyrå har så smått krupit till korset med en liten notis, men fortfarande har många svenska tidningar valt att inte publicera avslöjandet alls, inkl. DN. Georg Cederskog, som skrev en lång artikel om anklagelserna mot Bush, svarade på ett mail från mig, där jag uppmärksammade honom på tveksamheterna, att han "återkommer i ämnet". Det var kl. 13.09 svensk tid. Nu har det gått åtta timmar sedan dess, och ca. 29 timmar sedan misstankarna blev kända.

(länkarna ovan går bl.a. till de amerikanska internetboggar och tidningar som genomfört analyserna)


5 Comments:

Anonymous Anonym skrev...

Du mejlade också Georg Cederskog? Till mig svarade han kl. 15:07

"Hej och tack!
Jo, det ska bli högintressant att se den fortsatta utvecklingen. CBS vidhåller ju att dokumenten är äkta.
Jag återkommer i ämnet."

/Patrick
http://www.e.kth.se/~strang/blog/

12:55 fm  
Blogger Alicio skrev...

Hej!

Ja, det var ordagrannt vad han skrev till mig också.

Och uppenbarligen har han inte återkommit i frågan, och DN har i alla fall inte publicerat något på Internet.

Mvh
Alicio

9:59 fm  
Blogger John Eje Thelin skrev...

Det *är* ingen kerning i *något* av fallen, texten är proportionell. Det är två olika saker.

Tar man LGF-dokumentet (som också är okernat) och kernar det, så överensstämemr det *ännu* sämre med TANG-dokumentet.

Radbrytningen är en underlig sak att påstå att den borde vara annorlunda - i alla fall om man har använt en skrivmaskin nån gång. Eftersom typsnitten ifråga liknar varandra (men är långt ifrån identiska) och båda är proportionella (något som funnits på skrivmaskiner i femtio års tid), så borde den där lilla klockan plinga till på ganska precis samma ställe som datorn radbryter automatiskt.

Centrering går att uppnå via flera metoder - och särskilt när det gäller något som skrivits upprepade gånger, så är det inte svårt alls.

Specialtecken är också långt ifrån omöjligt, om än kanske aningen jobbigt att fixa (beroende på kula eller platta som användes).

Som sagt, de må vara förfalskningar, men det finns det än så länge inga som helst bevis för.

5:39 em  
Blogger Alicio skrev...

John-Eje,

Jag har svarat på det mesta av det du skriver här och i din tidigare kommentar HÄR.

När det gäller centrering över FLERA rader (som jag också besvarar ovan), så är det svårt att tänka sig att man gjorde det för hand i ett snabbt nerhafsat memo.

Lägg också märke till att datumet hamnar exakt där MS Words default-tab stannar.

Min och källornas) poäng är att alla dessa saker sammantaget är tecken på att det är ett dokument som har skrivits på dator flera decennier efteråt.

Mvh
Alicio

6:07 em  
Blogger Alicio skrev...

Du hittar mitt tidigare svar under den här artikeln (om nu Blogger kan länka ordentligt).

Alicio

6:13 em  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan