Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-07

I väntan på Palestina-grupperna


Den brittiska tidningen The Guardian har en artikel med rubriken:

"Israel söker finansiering av separata arabiska vägar".

I väntan på den stora vågen av anklagelser om "apartheid" som troligen kommer att överskölja oss under kommande dagar och veckor från pro-palestinskt håll, så ger jag här mina kommentarer till projektet:

* Apartheid var det sydafrikanska systemet som särbehandlade människor med hänsyn till deras ras. Svarta och "färgade" förnekades grundläggande mänskliga rättigheter såsom rösträtten, rätten att bo var de ville (var tvungna att lämna "vita" städer efter kl. 18), fick gå i "svarta" skolor - till svarta sjukhus - svarta arbetsplaser etc.

* I Israel har alla medborgare exakt samma rättigheter, och var femte israel är arab eller från annan etnisk minoritet. I regeringen och i parlamentet sitter det representanter från Israels extremt varierande och brokiga smältdegel.

* I Västbanken och Gaza har både palestinier och israeler rättmätiga anspråk, enligt internationell lag. Där gäller inte alltid israelisk lag, utan också jordansk, egyptisk, ottomansk och palestinsk lag. Exempelvis är barn straffskyldiga enligt dessa arabiska lagar.

* Israelisk separering från palestinierna i dessa områden görs endast pga säkerhetsskäl (och inte pga någons ras), och endast sedan palestinierna startade sin intifada. Innan dess arbetade, körde och levde israeler och palestinier i dessa områden gemensamt.

* Det internationella samfundet instämmer i att de båda grupperna måste separeras från varandra tills vidare. Detta är ett resultat av terrorismen.

* En palestinier kan utan vidare promenera, jobba, köra och leva i Israel, medan en israel som sätter sin fot i Gaza eller i Ramallah skulle lynchas. Detsamma gäller på vägarna (som Israel har byggt i de omtvistade områdena). Israeliska civila i dessa områden utsätts regelbundet för terrorattacker på vägarna, vilket krävt hundratals dödsoffer och tusentals skadade.

* Kravet på fler vägar kommer från omvärlden (enligt artikeln).

* Den palestinska sidan har alltid haft, och har, möjlighet att avbryta sitt terrorkrig när de vill. I ett sådant läge skulle inte dessa säkerhetsåtgärder, som är till för att rädda liv men som samtidigt är obekväma för många oskyldiga palestinier, inte behövas. Valet är helt upp till dem.

Personligen är jag dock emot projektet. Jag anser att Israel inte ska bygga en centimeter väg innan den palestinska myndigheten har kapitulerat. Israel bör överge projektet helt och hållet, eftersom ansvaret för vägar ligger på Arafats regim i de palestinska självstyrade områdena. Och om det behövs göras sprängningsarbeten för vägbygget så finns det ju många Hamas-,
Islamiska Jihad- och Aqsabrigadmedlemmar som Arafats Väg- och Vatten-ingenjörer kan använda!I andra nyheter från Mellanöstern, så rapporteras det att Israel lyckades oskadliggöra 14 Hamas-terrorister i deras träningsläger i Gaza-remsan. Men TT använder som vanligt en vilseledande rubrik för att skapa intrycket att de dödade var civilpersoner.