Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-04

Göran Greiders terrorlogik


Den röda Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider försöker analysera det fruktansvärda gisslandramat i Ryssland i ledarartikeln ”Terrorns logik”.

Men som vanligt hamnar han fel. Trots ständigt återkommande självmordsattacker, bussbombningar, halshuggningar och flygplanssprängningar, så har Greider fortfarande inte förstått:

Vad rör sig i en terrorists huvud? Hur är det möjligt att människor drivs in i ett handlande som för varje normalt sinnad människa framstår som ofattbart?
Svaret är naturligtvis komplicerat för en ledarskribent som Göran Greider, som helst vill lägga skulden på alla förutom mördarna själva. För att terrorister skall vara beredda att begå sådana barbariska brott måste det finnas en totalitär och absolutistisk ideologi och indoktrinering bakom. I detta fallet handlar det om islamismen, som inte ska förväxlas med religionen islam.

Greider fortsätter med att dra helt felaktiga slutsatser:

I det långa loppet återstår därför bara en lösning på terrorismen: Det tålmodiga undanröjandet av de orsaker som alstrar den. Fattigdom. Förtryck.Orättvisor.

Problemet är att detta inte stämmer. Al-Qaida drivs inte av hat mot ”fattigdom”, ”förtryck” eller ”orättvisor”. Inte så som Greider menar i alla fall. Om dessa faktorer skulle kunna förklara terrorismen så skulle vi ha sett enorma terrorangrepp från medborgare i svältande och diktatoriska afrikanska stater, från tidigare medborgare i östblocket eller exempelvis på Kuba. Men det gör vi inte.

Varför då?, kan man fråga.


Därför att det saknas den intoleranta, våldsglorifierande, totalitära och rasistiska indoktrinering som islamismens företrädare står för. Den där mördare beskrivs som ”martyrer” eller där människor från andra trossamfund beskrivs som ”söner till apor och svin”. Den där oliktänkande beskrivs som ”otrogna” och därmed fiender. Den där ”den andre” avhumaniseras så till den milda grad att steget till mord blir acceptabelt.

Här följer tre intressanta artiklar som redovisar resultaten från åratal av vetenskapliga studier av terrorister. De visar att terroristerna nästan alltid kommer från en priviligierad bakgrund, att de är högutbildade och religiöst fanatiska. Göran Greiders samband mellan terror och fattigdom/förtryck/orättvisor håller alltså inte enligt forskarna:

"Samvetet i martyrkulturen"
"Education may be key to extremist actions"
"The Futile Search for ‘Root Causes’ of Terrorism"


Självklart stödjer jag inte Putins motbjudande övergrepp i Tjetjenien. Det jag säger är bara att terrorns orsaker eller ”logik” är mer djupgående än han och många västerländska revolutionsromantiker på vänsterkanten brukar tro.


Göran Greider, chefredaktör för Dala-demokraten
Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider

Mycket riktigt avslöjar Greider vilken etisk auktoritet han är, när han jämställer Israel och USA med Putins Ryssland och med terroristerna. Han påstår att amerikanska bomber ”mördar” oskyldiga, men han använde ordet ”dödats” när han talade om terroristernas mord på hundratals ryska barn. Och i sin traditionellt hjärndöda logik jämställer han Bush och Sharon med terroristerna:

Medan republikanerna talar mördar amerikanska bomber ännu oskyldiga civila i Irak och Afghanistan. Hur många nya rekryter söker sig till världens olika terrororganisationer bara
på grund av det tal Bush höll? [...]


President Bush har gett statsterrorismen ett ansikte, på samma sätt som andra storspelare på den internationella politikarenan har gjort: en Sharon, och en Putin [...]

Med extrema ledarskribenter som Greider kan vi vara säkra på att ytterligare sporra terroristerna att gå till attack mot dagens svaga, osäkra och moraliskt förvirrade västerland.

Läs också detta telegram:

AP: Tjetjenska terrorister vill upprätta sharia-stat