Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-17

EU och USA överens: Deadline 25 november för Iran


Man lyckades nå en mycket viktig konsensus om Irans sedan 20 år aktiva hemliga kärnvapenprogram igår från IAEA:
USA kom på torsdagen överens med Frankrike, Storbritannien och Tyskland om ett förslag till FN-resolution som kräver att Iran omedelbart stoppar allt arbete med anrikning av uran. Det uppgav en diplomat.

Uppgörelsen mellan USA och EU:s tre tyngsta medlemmar gjordes efter flera dagars förhandlingar i FN:s atomenergiorgan IAEA i Wien, där även Kanada och Australien deltagit. Förslaget ska nu underställas IAEA:s styrelse, där representanter från 35 länder ingår.

[...]
Enligt förslaget ska Iran ha rett ut kvarvarande problem med IAEA före mötet med styrelsen den 25 november. Det gäller bland annat frågan om anrikning av uran och import, tillverkning och användning av centrifuger där anrikning av uran för kärnvapenbruk kan ske. Det sägs i förslaget att Iran omedelbart måste upphöra med alla aktiviteter som har med anrikningen att göra, bland annat tillverkning eller import av komponenter till
centrifuger.

USA hade dock gärna sett att IAEA specifikt nämnde sin oro över installationen i Parchin, söder om Teheran, där man misstänker att det bedrivs forskning och produktion av kärnvapen.