Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-12

En eloge till bloggarna


Cox & Forkum:s teckning visar bloggarnas roll som ny spelare bland de stora hermelinerna. Exemplet gäller blogvärldens upptäckt av de förfalskade Bush-dokumenten och förnekandena från CBS:

Nyhetsankaret på CBS News, Dan Rather, konfronteras med analyser från bloggare som visar att dokumenten som han använt är falska
(klicka på bilden)