Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-25

Det krassa realpolitiska förhållandet till folkrätten i svensk utrikespolitik


Dick Erixon länkar till ett mycket viktigt inlägg i SvD angående utrikesminister Leila Freivalds senaste tal om folkrättens plats i svensk utrikespolitik.

Thomas Gür kommer till två viktiga slutsater om regeringens förhållande till folkrätten:
Vi begagnar oss av folkrätten om det är i enlighet med våra politiska syften, och bedömer vi att folkrättsliga argument inte lämpar sig för våra politiska syften, ställer vi dem åt sidan.

Samt att Sverige inte drar sig för att agera "unilateralt" när våra intressen inte går att genomdrivas via den etablerade FN-kanalen, på samma sätt som vi kritiserar USA för att göra:
politiska mål, de ideologiska intressen man vill främja, och statsnyttan - har företräde framför juridiska principer eller bindningar till organisationer

Läs hela artikeln
.