Alicio i Underlandet

Kommentarer till aktuella utrikes och inrikes händelser inom politik och media

2004-09-16

Cordelia Edvardson analyserar fenomenet Linda Skugge


"Skugges förakt har fascistoida tendenser"
Nu skall dock ingen tro att [Linda] Skugge drevs av exhibitionistiska eller andra begär [när hon vek ut sig i tidskriften Bon]. I stället rör det sig om en pedagogisk gärning: Skugge undervisar Bons läsekrets om hur en vanlig tjej ser ut. Invändningen att det inte finns, och inte kan finnas, någon norm för hur en kvinnokropp ser ut avfärdar Skugge så här:

"Allt sådant här som universitetstjejer diskuterar ... jag hänger inte med! En liten grupp på universitetet får gärna kritisera mig, men det är jag som omvänder den stora massan, så jag är bättre än dom. Skriv det, jag är bättre än dom.” Och journalisten skriver.

Linda Skugge
(klicka på bilden)

Skugges, även tidigare framförda, förakt för inte bara ”universitetstjejer” utan för allt som luktar bildning, kunskap och kultur, kan verka oskyldigt. Typ surt sa räven. Samtidigt har det en klart fascistoid tendens. Låt oss tända ett litet bokbål!

Fast om vi skall ha med alla de böcker som har skrivits av ”universitetstjejer” och/eller som Skugge inte förstår, ja då blir det nog en präktig brasa. Nog vet vi väl också vad man bör göra med en person som skryter med att hon ”omvänder den stora massan”. Man kan, som [Göran] Skytte anser, tiga ihjäl en sådan person, eller också kan man sälla sig till ”den stora massan” (och hoppas på ökad upplaga).

Ja, det går för långt när det blir "inne" och lego att kunna så lite som möjligt. Ett expertförakt som också känns av i svensk samhällsdebatt. Inte minst i fråga om det ständigt åberopade "behovet" av att genomföra folkomröstningar i extremt komplexa ämnen såsom EMU, EU:s konstitution m.fl.


2 Comments:

Blogger Dennis skrev...

"Ett expertförakt som också känns av i svensk samhällsdebatt. Inte minst i fråga om det ständigt åberopade "behovet" av att genomföra folkomröstningar i extremt komplexa ämnen såsom EMU, EU:s konstitution m.fl."

Men vad ska man göra om experterna har en viss åsikt, inte utifrån sin expertis utan av politiska skäl? Det var vanligt bland ekonomerna i EMU-debatten.

8:20 em  
Blogger Alicio skrev...

Jag har alltid förespråkat att man ska låta experter som reprersenterar de olika åsiktspositionerna få presentera sina respektive argument, så att man själv kan bedöma baserat på fakta.

Därmed inte sagt att vi skall upprätta en "expertdiktatur". Men jag tror att det är viktigt att lämna mer uttrymme åt de som faktiskt är betalda för att veta att presentera sina argument ur olika synvinklar (ex för och emot).

På basis av detta är det sedan vi icke-experter som beslutar på ett "informerat" sätt (om det nu nödvändigt skall göras en folkomröstning).

Mvh
Alicio

11:35 fm  

Skriv en kommentar

<< Till Startsidan